De website www.forzagym.nl is exclusief eigendom van Forza Gym. Forza Gym betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.forzagym.nl en de binnen de online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is Forza Gym niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de Forza Gym hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de meest recente versie van Firefox, Chrome, Safari en of Internet Explorer webbrowser.

Copyrights

Alle informatie binnen het domein www.forzagym.nl is exclusief eigendom van de Forza Gym, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina’s en/of van downloads die door Forza Gym binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door Forza Gym.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van Forza Gym. Forza Gym hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen www.forzagym.nl is Forza Gym te Almelo (Henri Dunanstraat 2, 7607 XK Almelo).

Surfen op www.forzagym.nl

Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. Forza Gym legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Logbestanden en cookies

De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wijzigingen

Forza Gym behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Links naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van Forza Gym. Forza Gym is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de Forza Gym, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Forza Gym
Henri Dunanstraat 2
7607 XK Almelo